Technické informace

Základním konstrukčním prvkem Stropsystem Goldbeck jsou železobetonové předpjaté dutinové dílce známé pod označením Spiroll.

Doplňují je kompletované dílce schodišť a balkónů, které se používají při napojování navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé prvky na míru vyrábíme v našem závodě a máme tak pod kontrolou jejich kvalitu od míchání betonové směsi po manipulaci a montáž na stavbě.

Stropy

Základním konstrukčním prvkem našeho stropního systému jsou železobetonové předpjaté dutinové dílce. 

spg150

Informace o konstrukčních prvcích poskytne technické oddělení na tel: 327 301 223

Detailnější informace také nejdete v sekci věnované stropům >  

Schodiště

Schodiště vyrábíme jako atypické výrobky. Schodišťová ramena dokážeme navrhnout a vyrobit jako samostatná ramena ukládaná na podesty nebo jako ramena jednou či dvakrát zlomená, ukládaná přímo na průvlaky nebo schodišťové stěny.

Schodišťové podesty můžeme navrhnout a vyrobit jako samostatné prvky, na které se dále ukládají schodišťová ramena, nebo jako podesty, které jsou již součástí schodišťových ramen.

Viditelné hrany prvků můžeme vyrobit buď zkosené pod úhlem 45°, nebo u nich mohou zůstat ostré hrany. Do schodišťových ramen a podest na přání zákazníka můžeme zabudovat různé kotevní prvky, například pro uchycení zábradlí.

Více o schodištích Stropsystem >

Balkóny a lodžie

Balkónové dílce a lodžie vyrábíme jako atypické výrobky. Půdorysný tvar zadává projektant na základě architektonického návrhu. Prefabrikovanou desku ve spodním líci individuálně opatřujeme okapničkou. Všechny viditelné hrany na desce ohraníme. Povrchovou vrstvu tvoří shora ručně hlazený beton, boční a spodní část je hladká od formy. Vzhled dílců nemusí být barevně jednotný.

Více o balkónech a lodžiích >