Technické detaily

Stropní panely Spiroll

Betonové stropní panely Spiroll

O detailní technický návrh a statické posouzení stropu se postará náš tým technického oddělení STROPSYSTEM. Pod následujícími odkazy naleznete podrobné technické parametry. Pokud zatím nepotřebujete obchodně-technickou kalkulaci, ale zajímává jen tloušťka stropní konstrukce k danému rozponu stropu, tyto dokumenty Vám pomohou. Je důležité si uvědomit, že větší prostupy stropními dílci nebo významné bodové zatížení stropu ovlivňuje celkovou únosnost dílce (stejně jako požární odolnost nebo stupeň vlivu prostředí).