Vašich 19 nejčastějších otázek

Vybrali jsem 19 nejčastějších otázek, které od zákazníků dostáváme. Třeba je mezi nimi i ta, na kterou právě hledáte odpověď. Další nejčastěji kladené otázky najdete v sekci Otázky & odpovědi.  

otazy odpovedi

1/ Je Stropsystem levnější než jiné stropní systémy pro střední rozpony cca 6 - 8 m?

Součástí dodávky je technický návrh, výroba, doprava a montáž stropních dílců včetně uložení balkonů a schodiště. Díky komplexnosti dodávky je zpravidla cena hotového stropu STROPSYSTEM cenově příznivější než u jiných stropních systémů. Pošlete nám nezávaznou poptávku a náš tým obchodníků Vám zašle cenovou nabídku na míru. Tedy včetně veškerých nabízených služeb.

2/ Objevují se trhliny ve spárách dílců? A jaké jsou doporučené zásady a metody pro úpravu spodního líce stropu?

Vznik vlasových (nikoliv smykových) trhlin v dílčí části spár mezi dílci nelze v ojedinělých případech vyloučit. Jejich vznik je ale odvislý od důsledného zabudování dílce, jeho ochrany před teplotně a vlhkostně objemovými vlivy exteriéru a zajištění statického spolupůsobení stropní a obvodové podporové konstrukce. Vlasové trhliny se výjimečně vyskytují v krátkém časovém úseku po dokončení finálních úprav povrchu stěrkou či omítkou a jejich projev lze eliminovat akrylátovým malířským nátěrem.

3/ Jaká je nutná zvuková izolace stropu z dílců spiroll?

Zvuková izolace(vzduchová i kročejová) je nutná u všech typů stropních konstrukcí podle povahy objektu.

4/ Je nutný věnec pod úrovní stropů spiroll?

Věnec pod úrovní stropů vyžadují všechny stropní technologie.

5/ Je možné realizovat zděný stěnový systém pro objekty o více jak 6 podlaží?

Zděný stěnový systém lze využít i pro vícepodlažní objekty nezávisle od použitého stropního systému. Návrh ale musí vyžadovat použití zdícího materiálu o potřebné pevnosti.

6/Jaké jsou rozdíly průhybu mezi sousedními dílci po montáži? Je spodní líc dílců pohledový beton?

Rozdíly v průhybu sousedních dílců mohou být maximálně +- 1cm, zejména u dílců nad rozpon 6 metrů. Rozdíly lze v dílčí části eliminovat výškovou rektifikací uložení dílce na podpoře.

Spodní líc dílce není pohledový beton, nicméně má hladký povrch a lze na něj aplikovat dvojnásobný krycí akrylátový či silikonový nátěr, přiznat tak dále nezapracovávané spáry a výhodně tím nahradit stěrky.

7/ Jaké jsou možnosti úhrady Stropsystem po dodávce a jaký je postup v situaci, kdy zákazník hradí z úvěru?

V případě, že zákazník vyhoví podmínkám pro pojištění pohledávky, může sumu uhradit po dodávce. Stejně tak, pokud zákazník nebo třetí osoba vystaví bankovní garanci k úhradě ke smluvně dohodnutému jednotnému termínu splatnosti či bankovní úschovu pro vinkulovanou část úvěru ve výši smluvní ceny dodávky.

8/ Je součástí technického návrhu a posouzení stropu i statické posouzení podpor a základů?

Ve standardních podmínkách není součástí dodávky posouzení podporových konstrukcí stropu, ale v případě požadavku za úhradu toto posouzení provedeme.

9/ Lze vést instalace dutinami Spiroll či spárami mezi dílci a v příčném směru pnutí?

Instalace je možné vést v rámci dutin libovolně (i dodatečně na stavbě v režii zákazníka). Větší prostupy je třeba definovat již při technickém návrhu před výrobou. Instalace v příčném směru pnutí dílce je nutné provádět pod spodním či nad vrchním lícem dílce.

10/ Zvyšuje se únosnost stropní konstrukce se spirolly nadbetonávkou cca 5 cm vyrovnávací betonové mazaniny?

Únosnost stropu z dílců spiroll s nadbetonávkou 5 cm se zvyšuje a je možné s ní kalkulovat již v době technického návrhu pro optimalizaci návrhu stejně jako s možností případného dílčího vyplnění dutin v podporových koncích dílce.

11/ Jaké podklady a další informace je třeba předložit pro vytvoření technického návrhu (zdarma) a cenové nabídky?

Pro jednoznačný návrh musí zákazník nebo jím určená osoba dodat výkresy základů, půdorysy všech podlaží, řez a informaci o místě budované stavby.

12/ Dodáváte strop i včetně zálivek a věnců v úrovni stropů?

Zálivku mezi dílci a věnec v úrovni stropní konstrukce nedodáváme, ale podle požadavku můžeme za úhradu zpracovat technický návrh. Tyto činnosti a kompletační materiál již neohrozí statiku navržené konstrukce, ale zajišťují spolupůsobení konstrukcí ve stavbě a plošnou tuhost stropní desky a eliminují vzhledové poruchy spolu s aplikací tepelné izolace věnců.

Dodávka zálivek a věnců je součástí pouze vyšší dodávky Stropsystem v uceleném konstrukční soustavě Skeletsystem Goldbeck.

13/Dodáváte samostatně balkony nebo schody bez stropních dílců?

Balkony a schody dodáváme výhradně pouze s dodávkou stropních dílců.

14/ Lze do stropní konstrukce dělat dodatečně prostupy?

Dodatečné prostupy v rámci dutin lze dělat libovolně, nad tento rámec pouze se svolením statika výrobce.

15/ Je montáž stropních dílců zajištěna plynulým dopravním zajištěním bez montážních přestávek?

Montáž stropní konstrukce standardně při více nákladových jednotkách(návěsech) nelze zajistit v průběhu dne plynule, tak, aby byla z hlediska logistiky nezávislá na dopravní situaci.

V případě, že je nutné z technologických důvodů na stavbě plynulost zajistit, je nás třeba o této skutečnosti informovat a zakázku dopravně zajistíme v předstihu na vyčkávacích místech před stavbou. Tento požadavek bude mít samozřejmě vliv na cenu celé dodávky.

16/ Na co se vztahuje záruka a jaká je záruční doba?

Záruka se vztahuje pouze na dílce a takové uložení dílců, které zajišťuje jejich bezvadnou statickou funkci. Záruční doba je zpravidla 5 let, ale není prakticky limitou pro životnost objektu, která je zpravidla do 100 let.

17/ Jakou odpovědnost nese výrobce-dodavatel montáže pro výškové a směrové osazení schodišťových dílců?

Výškové a směrové umístění dílců (stropních, balkonových a schodišťových) v konstrukci není v odpovědnosti výrobce-dodavatele vyjma uložení dílce na podporu tak, aby byla zajištěna bezvadná statická funkce dílce stejně jako odpovědnost za statické parametry podpory není na straně výrobce-dodavatele. Tuto odpovědnost nabízíme pouze při vyšší dodávce Stropsystem využitím konstrukční soustavy Skeletsystem Goldbeck.

18/ Je možné objednat si u Vás pouze výrobky-dílce bez dopravy a montáže?

Výrobky bez dopravy a montáže realizujeme pouze výjimečně a pouze v případě, že dílce nelze z technologických důvodů na stavbě usazovat standardním mobilním či věžovým jeřábem a dopravu nelze realizovat standardním dopravním silničním prostředkem.

19/ Jaké doklady o jakosti k dodávce dokládáte?

Prohlášení o vlastnostech výrobku.

Součástí dodávky je technický návrh, výroba, doprava a montáž stropních dílců včetně uložení balkonů a schodiště. Díky koplexnosti dodávky je zpravidla cena hotového stropu STROPSYSTEM cenově příznivější než u jiných stropních systémů. Pošlete nám nezávaznou poptávku a náš tým obchodníků Vám zašle cenovou nabídku na míru. Tedy včetně veškerých námi nabízených služeb.